Advies
verkeersplan, doorstromingsplan

Diensten

Wij bieden onze diensten aan vanuit een integrale gedachte: hoe eerder in de keten wij betrokken worden bij tijdelijke verkeersmaatregelen, hoe efficiënter wij onze dienstverlening kunnen inzetten. Wij werken altijd vanuit het algemeen belang, waarbij we de deelbelangen zo effectief mogelijk combineren. Op basis van onze kennis en ervaring doorzien wij meer facetten van het proces waarin we u ondersteunen, dan u als opdrachtgever. Door ons in een zo vroeg mogelijk stadium bij de voorbereiding te betrekken, vergroot u de kansen op een zo efficiënt mogelijk afgehandeld project.

Advies

Verkeerssituaties zijn niet standaard. Vaak bieden de CROW richtlijnen geen ‘één op één’ uitkomst. Wij adviseren bij het zoeken naar een passende oplossing betreffende de tijdelijke verkeersmaatregelen en verkeersstromen. Ons advies houdt in eerste instantie rekening met de werkwijze van de aannemer en het eisenpakket van de wegbeheerder. De veiligheid van zowel de weggebruiker áls de wegwerker staat daarbij centraal. Vanzelfsprekend staan wij desgewenst tijdens de voorbesprekingen aan uw zijde. Of zijn we als uw vertegenwoordiger aanwezig om het advies toe te lichten en samen met de wegbeheerder de oplossing te toetsen.

Doorstromingsplan

Een doorstromingsplan komt in de voorbereidingsfase tot stand. In dit plan worden de werkzaamheden in ruwe fases geschetst. Scenario’s voor de wijze van uitvoering worden gemaakt. Op basis van overleg met belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld aannemers, de wegbeheerder, bewoners of de spoorbeheerder worden voorwaarden en eisen vastgesteld. Als alle afwegingen zijn gemaakt komen wij tot een ‘advies op maat’.

Verkeersplan

De complete omleiding c.q. afzetting, zoals deze is bepaald in de voorbereidingsfase, verwerken wij in een verkeersplan. Dit kan een tekstueel plan zijn met daarin o.a. een omschrijving van de tijdelijke verkeersmaatregelen en een situatieschets. Meestal is dit een ontwerp in de vorm van een tekening. De tekening bestaat uit een ondergrond van de huidige situatie én alle benodigdheden die de tijdelijke verkeersmaatregelen met zich meebrengen. Denk daarbij aan tekst- en verkeersborden, aktiewagens, VRI's, dranghekken en de in kaart te brengen verkeersstromen. In dit verkeersplan zijn alle facetten van de verkeersmaatregelen en eventueel aanvullende wensen van de betrokken partijen verwerkt. Om tot een verkeersplan te komen, overleggen we met de klant over de aard van werkzaamheden, en welke werkruimte nodig is. Op basis van deze informatie, veelal een locatiebezoek en het programma van eisen van de desbetreffende wegbeheerder, wordt een eerste concepttekening gemaakt. Dit concept wordt, waar nodig, besproken met de diverse partijen (bijv. openbaar vervoer, nooddiensten, opdrachtgever en wegbeheerder). Zo is het verkeersplan een dynamisch bespreekdocument voor alle betrokken partijen. Na de nodige aanpassingen en de goedkeuring van de wegbeheerder, krijgt het ontwerp de status 'definitief'. Het verkeersplan is gereed voor uitvoering.

Projectmanagement

Begeleiden van projecten betreffende de tijdelijke verkeersmaatregelen. Van meedenken over de faseringen, het maken van de verkeersplannen, het vergunningentraject tot het begeleiden van de uitvoering. Wilt u zich concentreren op uw core business? Wij zijn u van dienst! Van het vertalen van uw eisen en het meedenken in werkbare oplossingen, tot aan de vergunning verkrijgen en het verzorgen van de maatregelen op de weg voeren wij de directie en/of assisteren wij u.

Communicatie

Als visuele variant op het bekende begrip, leveren wij doelgroepgerichte plattegronden. Deze zogenaamde ‘Jip & Janneke’ tekeningen van gewijzigde verkeersituaties, maken onderdeel uit van onze dienst ‘communicatie’. Informeren en communiceren is ook in de verkeerstechniek de spil van elk project. Wij stellen een ‘communicatieplan op maat’ op voor elk project. Daarin worden doelgroepen, fasering en communicatiemiddelen benoemd. De doelgroepgerichte plattegrond is één van de communicatiemiddelen die wij inzetten om de gewijzigde verkeersituaties zo helder mogelijk over het voetlicht te brengen. Op basis van het communicatieplan verzorgen wij de complete informatievoorziening naar alle betrokkenen bij verkeersprojecten. Het plan is in feite de vertaalslag van het doorstromingsplan, naar weggebruikers, bedrijven en bewoners.

Toezicht

de Omleiding ondersteunt u desgewenst tijdens de uitvoering van het project. Wij houden gedurende heel het project specifiek toezicht op de tijdelijke verkeersmaatregelen. Wij zorgen dat de maatregelen op de juiste tijd, op de juiste wijze en op de juiste plek neergezet en weer verwijderd worden.

Ramingen

Naast het adviseren en ontwerpen van verkeersplannen, hebben wij de expertise in huis om, met name overheden, vanuit financieel oogpunt te assisteren. Wij maken (directie)ramingen voor de tijdelijke verkeersmaatregelen. Diverse aspecten komen hierbij aan bod: de huur, het plaatsen en verwijderen van de tijdelijke verkeersmaatregelen, inclusief het eventueel tussentijds dicht- en openzetten en zaken zoals de maakkosten van de tekstborden. Onze ramingen zijn marktconform en worden gemaakt aan de hand van een verkeersplan of een willekeurig project, waarvoor u advies wilt. Middels deze ramingen bent u niet alleen goed voorbereid maar bovendien een professioneel gesprekspartner in de offertetrajecten. Desgewenst beoordelen wij samen met u offertes en controleren we op volledigheid en marktconformiteit.

Evenementen

Onze inzet is niet uitsluitend ten gevolge van wegwerkzaamheden. Evenementen vragen ook dikwijls om aanpassingen in bestaande verkeersituaties. Of het nu gaat om een straatfeest of de start van de Tour de France: de afsluiting van het evenemententerrein, het bewegwijzeren van de deelnemers, VIP's en toeschouwers, en het dirigeren van alle verkeersstromen rondom het evenement wordt door ons verzorgd.